Beograd je glavni grad Srbije, njen najveći grad i jedan od najstarijih gradova u Evropi. Grad je izgrađen na ušću reke Save u Dunav. Jedan od najznačajnijih simbola grada je Beogradska tvrđava.