fruska gora vinska tura


Još iz vremena Rimljana, od grožđa sa planine Fruška gora se prave najlepša vina. A vinski put na Fruškoj gori je svakako nešto što morate doživeti i osetiti.